TERMENI ȘI CONDIȚII

La adresa https://www.springlawyers.ro/ se regăsesc informații (texte, poze, baze de date, etc.) care constituie conținutul site-ului https://www.springlawyers.ro/, proprietatea SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII, cu sediul social în ROMÂNIA, BUCUREȘTI SECTOR 4, STRADA SALCETULUI, NR. 62, înregistrată la Registrul Comerțului cu -/-/-, CUI 42632029. Orice preluare a conținutului (integrală sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționată de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

Informațiile oferite în cadrul prezentului website sunt în limba română (https://www.springlawyers.ro/) fără a exclude prezentarea acestora în alte limbi.

Folosirea site-ului https://www.springlawyers.ro/ implica acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoarea.

Pentru folosirea în cele mai bune condiții website-ul, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără altă notificare. Când se accesează acest capitol de pe website (termeni și condiții), se parcurge varianta cea mai nouă a acestui contract.

1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Prin accesarea website-ului sunteți de acord ca utilizarea să se facă pe propria dumneavoastră răspundere. SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII nu este responsabil pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura care pot apărea, ca urmare a accesării sau navigării în website sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).

Conținutul website-ului https://www.springlawyers.ro/  a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateței informațiilor. Totuși, erorile nu sunt imposibile. De aceea, SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește imaginile, caracteristicile, etc.

SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII nu este responsabil de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic, sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.

Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII nu va fi responsabil pentru nici o daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest website și nu va fi responsabil de orice daune ce sunt rezultat a greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a website-ului.

Prin accesarea website-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și fără echivoc, Termenii și condițiile website-ului și condițiile în care se desfășoară procesul de contact și/sau cerere de ofertă, așa cum sunt ele prezentate pe site.

2. PUBLICITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

Utilizatorul nu va face publice, unor terți, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primita de la SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII, sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.

De asemenea, SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII nu va face publice niciunei terțe părți nicio informație transmisă fără acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii cu care exista un contract prin care se protejează aceste date.

Citiți documentul politicii de confidențialitate.

3. LEGĂTURI

Website-ul https://www.springlawyers.ro/ poate conține linkuri către alte website-uri sau alte surse.

SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII nu este responsabil pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de website-urile sau sursele spre care trimit aceste linkuri.

4. FRAUDA

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL WEBSITE-ULUI HTTPS://WWW.SPRINGLAWYERS.RO/ SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA SERVERULUI CARE GAZDUIEȘTE WEBSITE-UL HTTPS://WWW.SPRINGLAWYERS.RO/ VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A WEBSITE-ULUI ȘI VA DECLANȘA URMARIREA PENALĂ IMPOTRIVA AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

5. SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII numai în scopul declarat al acestui website. Informațiile și datele din formularul de contact și cel de cerere de ofertă vor fi folosite numai pentru a răspunde solicitărilor emitentului.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Din 25 mai 2018, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitator. Scopul colectării datelor este de răspundere vis-a-vis de solicitările vizitatorilor, așa cum apare descris în politica de confidențialitate.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiații de următoarele drepturi:

  1. Dreptul la informare si acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
  2. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.
  3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
  5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un al operator.
  6. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
  7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
  8. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugam să vă adresați prin cerere scrisă, datata și semnata la adresa e-mail: office@springlawyers.ro, ori la adresa poștală: ROMÂNIA, BUCUREȘTI SECTOR 4, STRADA SALCETULUI, NR. 62, în atenția RESPONSABILULUI PENTRU DATE PERSONALE – DANIEL SPRING.

6. LITIGII. LEGEA APLICABILA

Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere între cele două părți (pe cale amiabilă). În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată romane, de pe raza sediului social al SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII.

SCPA OLARU ADELA SI ASOCIATII nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a „Termenilor si condițiilor”.