Alte servicii

Alte servicii

Reputația excelentă a Spring Lawyers castigată de-a lungul timpului, prin oferirea unei game cuprinzatoare de servicii de consultanță în diverse arii ale dreptului, ne-a situat într-un grup select al societăților de avocatură din Romania și ne-a promovat printre singurele societăți de avocatură care oferă servicii integrate. Astfel, profesioniștii Spring Lawyers sunt membri activi ai echipelor multidisciplinare propuse de societatea noastră în diferite sectoare.

DREPTUL ASIGURĂRILOR

În cadrul acestei ramuri a dreptului sunt incluse:

Avocații Spring Lawyers prin specialiștii săi, oferă servicii de:

DUE-DILIGENCE FISCAL

În general Due Diligence este echivalentul unei investigații, unui audit sau a unei revizuiri efectuate pentru a confirma faptele unei situații aflate sub examinare.


În lumea afacerilor, Due Diligence înseamnă o evaluare a situației financiare înainte de începerea unei tranzacții cu un nou partener de afaceri.

Profesioniștii definesc Due Diligence drept o investigație financiară a unei potențiale investiții/tranzacții, care este realizată de un posibil cumpărător. Obiectivul Due Diligence este de a confirma exactitatea informațiilor oferite de vânzător și de a aprecia valoarea acestora.


Echipa noastră de specialiști investighează în detaliu toate investițiile potențiale și prezintă clientului adevărata valoare a activelor pe care doresc să le achiziționeze înlăturând astfel toate riscurile unei noi afaceri.


Raportul final de due diligence fiscal va conține, printre altele, o analiză a:

Prin analiza acestor documente, specialiștii Spring vizează, în principal, evaluarea:

IMIGRĂRI

Expertiza avocaților Spring acoperă:

LITIGII FISCALE

Echipa Spring Lawyers oferă consultanță și reprezintă clienții într-o gamă largă de probleme fiscale litigioase, de la redactarea contestațiilor din deciziile nefavorabile ale autorităților fiscale române până la sprijin și reprezentare pe parcursul întregului proces litigios.

Deoarece ne bazăm atât pe expertiza juridică și fiscală cât și pe cunoștințele de afaceri ale consultanților nostri, Spring Lawyers poate oferi un nivel înalt de reprezentare eficientă, care nu încalcă latura comercială a relațiilor dintre client și partenerii acestuia contractuali.

PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Guvernul, prin organismele sale specializate, stabilește norme și reglementări specifice sau le îmbunătățește pe cele existente, când se impune protecția vieții, sănătății sau securității consumatorilor. Aceste norme vizează în principal următoarele situații:

Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:

Avocații Spring au ca obiectiv protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte, asumându-ne și rolul de a evalua real nivelul de aplicare corectă a Dreptului European în România în ceea ce privește protecția consumatorilor.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Clienții SPRING beneficiază de expertiză și experiența noastră remarcabilă cu privire la întreaga gamă de probleme legate de protecția datelor și respectarea confidențialității aplicabile inițiativelor lor, inclusiv:

Avocații Spring Lawyers reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.

În perspectivă ne propunem edificarea unei adevărate culturi a protecției datelor personale în România având convingerea că vom putea oferi sprijinul nostru celor care se confruntă cu diverse situații care implică protejarea datelor cu caracter personal în activitatea curentă cât și în viața cotidiană.

PROTECȚIA MEDIULUI

Îndrumăm atât entitățile comerciale cât și autoritățile publice, pe numeroase aspecte, inclusiv:

Împreună cu echipa de specialiști pe probleme de mediu din cadrul societății nostre, asigurăm o reprezentare integrată a clienților în cazuri care implică probleme complexe de mediu, cum ar fi:

RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR FISCALE

Pentru noi, conformitatea fiscală înseamnă mai mult decât respectarea regulilor.

Având în vedere faptul că, sistemele de impozitare devin din ce în ce mai complexe, clienții noștri doresc să fie siguri că baza de impozitare declarată îndeplinește cerințele legale, pentru a evita penalități fiscale nedorite și litigii fiscale costisitoare.

Oferim clienților noștri o gamă completă de servicii de conformare fiscală românească, putând să îi scutim de sarcinile costisitoare, cum ar fi consolidarea datelor, pregătirea declarațiilor fiscale și relațiile cu autoritățile fiscale.

STRUCTURAREA FISCALĂ A INVESTIȚIILOR ȘI PLANIFICAREA FISCALĂ

Cotele de impozitare, modul în care este definită baza de impozitare și aspectele legate de conformarea fiscală, constituie factori determinanți ai efectelor economice ale impozitării.

Echipa Spring Lawyers poate oferi îndrumări utile pentru implementarea structurilor fiscale în cursul fazelor de investiție, dezvoltare si operaționale pentru a concepe un regim fiscal favorabil investițiilor.

CONSULTANȚĂ TAXE ȘI IMPOZITE

Spring Lawyers oferă consultanță atât persoanelor fizice și juridice în relația cu autoritățile statului pe partea de îndeplinire a obligațiilor fiscale, cât și autorităților publice în recuperarea sumelor reprezentând debite care se fac venit la bugetul local.

Comunicăm cu autoritățile fiscale române în numele clienților noștri în timpul controalelor fiscale, în ideea prevenirii emiterii unor decizii nefavorabile și care ar putea afecta activitățile curente ale clienților.

Totodată, în privința autorităților statului ne asigurăm că sunt respectate toate obligațiile cu privire la comunicarea actelor administrative fiscale și procedăm la punerea acestora în executare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie.